Wsparcie z Unii Europejskiej
Nazwa projektu
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica
Cele projektu
Zakup i montaż 3 dachowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stara Kamienica
Wartość projektu
445 555,52 zł
Wkład Funduszy Europejskich
378 035,82 zł

  Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
3 094 KW DC 3 326 MWh rocznie 1 446 gospodarstw domowych rocznie 59 204 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Stara Kamienica PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Celem spółki Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna sp. z o.o. (Stara Kamienica PS) jest realizacja projektów budujących niezależność energetyczną Gminy Stara Kamienica. Pierwszy krok w tym kierunku został osiągnięty - dzięki owocnej współpracy Gminy i Spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o. dokonano montażu mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej.
Realizowane projekty:

Mikroinstalacje

Spółka Stara Kamienica PS była inicjatorem i koordynatorem pozyskania finansowania dla 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica. W efekcie prowadzonych działań gmina Stara Kamienica uzyskała dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Instalacje naziemne

Budowa naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 2,1 MW, która zostanie posadowiona na nieużywanym gruncie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła zaopatrując w nią 982 gospodarstw domowych rocznie*. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 40 184 drzew rocznie. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy.

O Gminie Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica to gmina wiejska usytuowana w powiecie jeleniogórskim, województwo dolnośląskie. Siedzibą gminy jest Stara Kamienica, która znajduje się około 13 kilometrów na zachód od Jeleniej Góry i około 106 km na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię około 110 km2 oraz zgodnie z danymi z 2013 r. zasiedla ją 5 328 osób.

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.