Stara Kamienica PS Energetyka Odnawialna Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
PRZYGOTOWANIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU ZAWIERANEJ POMIĘDZY GRANTOBIORCĄ A GRANTODAWCĄ DLA SPÓŁKI STARA KAMIENICA POLSKI SOLAR ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
PRZYGOTOWANIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO DLA GMINY STARA KAMIENICA POLSKI SOLAR ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
WYKONANIE ANALIZY ZAPOTRZEBOWANIA NA OZE DLA SPÓŁKI STARA KAMIENICA POLSKI SOLAR ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ NA BUDOWĘ DLA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH, W PODZIALE NA ZADANIA.
Data opublikowania zapytania: 11 Stycznia 2017
Data aktualizacji: 13 Stycznia 2017Zapytanie ofertowe UNIEWAŻNIENIE
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ZAINSTALOWANEJ 99,84 KW, BARCINEK.
Data opublikowania zapytania: 16 Grudnia 2017
Data aktualizacji: 23.12.2017
Data anulowania zapytania ofertowego: 27.12.2017


Zapytanie ofertowe UNIEWAŻNIENIE
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ZAINSTALOWANEJ 99,84 KW, STARA KAMIENICA.
Data opublikowania zapytania: 16 Grudnia 2017
Data aktualizacji: 23.12.2017
Data anulowania zapytania ofertowego: 27.12.2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
NA WYKONANIE ANALIZY ZAPOTRZEBOWANIA NA OZE DLA GMINY STARA KAMIENICA.
Data opublikowania zapytania: 24 Listopada 2017
Aktualizacja: 30 Listopada 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 02 Grudnia 2017 23:00 CET

Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
NA PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU GRANTOWEGO NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA.
Data opublikowania zapytania: 28 Listopada 2017
Data aktualizacji: 29 Listopada 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 02 Grudnia 2017 15:00 CET

Zapytania ofertowe ZAKOŃCZONO
Stara Kamienica 99.84kW - Barcinek
Data opublikowania zapytania: 21 Kwiecień, 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 5 Maj, 2017 09:00 CET
AKTUALIZACJA - Data zakończenia przyjmowania ofert: 13 Maj, 2017 18:00 CET

Zapytania ofertowe ZAKOŃCZONO
Stara Kamienica 99.84kW - Stara Kamienica
Data opublikowania zapytania: 21 Kwiecień, 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 5 Maj, 2017 09:00 CET
AKTUALIZACJA - Data zakończenia przyjmowania ofert: 13 Maj, 2017 18:00 CET