CZŁONKOWIE ZARZĄDUMichał Błaszczyk
Vice Prezes Zarządu
  • Doświadczony członek Rad Nadzorczych Spółek z o.o.
  • Pełnomocnik Zarządu ds. restrukturyzacji w spółkach z o.o.
  • Od 2001 r. prowadzi własną działalność gospodarczą
  • Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek stosunki międzynarodowe oraz administracja
  • Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy- kierunek Prawo
  • Doktorant II roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu