Instalacje dachowe dla budynków użyteczności publicznej

Spółka Stara Kamienica PS podczas realizacji projektu była inwestorem zastępczym prowadzącym projekt, odpowiedzialnym za poprawne przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją inwestycji.

W dniu 28.12.2018 całość inwestycji została zakończona i do użytku oddano 3 mikroinstalacje o łącznej mocy 58,71kW. Na 3 obiektach zamontowano w sumie 206 sztuk paneli fotowoltaicznych. Obiekty objęte programem to Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy, Oczyszczalnia Ścieków w Starej Kamienicy, Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.

Wartość całkowita projektu: 421.775,68 zł
Kwota dofinansowania: 357.822,95 zł

Spółka Stara Kamienica PS, jako członek Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej, pracuje nad kolejnymi projektami z branży energetyki odnawialnej, które wdraża i planuje w najbliższych latach wdrażać na terenie Gminy Stara Kamienica oraz pozostałych gmin z Klastra Energii.